niečo o mne...

Ján Karel
Ján Karel

Finančnému sektoru som sa začal venovať v roku 2006, realitám a ohodnocovaniu nehnuteľností v r. 2008, a znalcom som bol menovaný v r. 2012.

Doktorát som získal na Ústave súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave, kde som pôsobil aj na pozícii výskumného pracovníka a zástupcu vedúceho znaleckého ústavu. So znaleckým ústavom aj naďalej spolupracujem ako lektor akreditovaného vzdelávania, Zvyšovanie odbornej kvalifikácie znalcov, a ako lektor Špecializovaného vzdelávania pre znalcov v odbore Stavebníctvo.

Som členom prezídia Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov a lektor akreditovaného vzdelávania, Špecifiká ohodnocovania nehnuteľného majetku.

Na znaleckom ústave Ekonomickej univerzity v Bratislave som absolvoval Špecializované štúdium pre znalcov v odbore Ekonómia, manažment a ohodnocovanie podnikov.

V roku 2011 som založil spoločnosť Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o., kde pôsobím ako znalec a osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti. Spolu s kolegami sa venujeme ohodnocovaniu podnikov a ich častí, ohodnocovaniu nehnuteľností, posudzovaniu kvality a porúch stavieb a i...

Podrobnejšie informácie o spoločnosti Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o., nájdete na www.sazo.sk 

Ing. Ján KAREL, PhD., EUR ING - znalec
IČO: 44 258 283, ev. č. znalca 91 48 82
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky